KIWA Keurmerk

Voor cliënten is het keurmerk een belangrijk hulpmiddel om een goede en veilige keuze te maken uit het aanbod van zzp’ers.
Voor de zzp’er zelf levert het keurmerk praktische verbeterinformatie op waarmee men direct aan de slag kunt. Via het Keurmerkregister kan eenvoudig worden vastgesteld of de zzp’er het keurmerk in bezit heeft.
De Wet Langdurige Zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstig verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u een Wlz-indicatie nodig.
Als u geïnteresseerd bent in inzage in mijn dossier, kunt u dit via het contactformulier aangeven.

Wat is het Keurmerk zzp’er in de Thuiszorg?

Het Keurmerk zzp’er Thuiszorg is bedoeld voor zzp’ers die in aanmerking willen komen voor contractering van WLZ zorg. Zorgverzekeraars stellen deelname aan het keurmerk verplicht om de zekerheid te hebben dat de zzp’er voldoet aan de beroeps- en ondernemerseisen en kwalitatief goede zorg verleent.

Waarom een klachtenregeling?

Zorgverleners moeten te allen tijde streven naar het leveren van goede zorg. Zorg die kwalitatief goed is en voldoet aan de tevredenheid van de zorgontvanger/ patiënt. Toch kan het voorkomen dat een zorgontvanger niet tevreden is. Een fout, een vergissing, of een conflict met een zorgontvanger is niet ondenkbaar, hoe goed u ook bent in uw vak bent en hoe groot de inzet en betrokkenheid ook is.

Klachtenportaal Zorg biedt de zorgontvanger een onafhankelijk platform om klachten te uiten, en biedt zorgverleners een adequaat systeem dat deze klachten behandelt.

Omdat u dan voldoet aan de wettelijke eisen;

Omdat het digitaal en laagdrempelig is;

Omdat de kosten volledig transparant zijn;

Omdat er hiermee aandacht is voor het menselijk aspect; er wordt ruimte gemaakt voor gesprek;

Omdat de ervaring leert dat ingediende klachten snel in behandeling worden genomen en de bemiddeling door de klachtenfunctionaris leidt tot het bespreekbaar maken van de klacht en oplossing;

Omdat zowel u als de klager gebaat zijn bij deskundige ondersteuning wanneer er sprake is van ontevredenheid of een klacht over geleverde zorg;

Omdat het de zorgaanbieder/ zorgverlener hoge kosten en een eventueel onderzoek van het IGZ besparen kan bij het zich voordoen van een klacht;

Omdat het een zitting van een bevoegd en bekwame klachtencommissie creëert;

Omdat ons jaarverslag jaarlijks wordt ingediend bij de IGZ, en daarom is op te vragen.

Download Klachtenreglement Klachtenportzaal Zorg

Download Voorwaarden voor zorgverleners over het Klachtenportaal Zorg